Posts

Home / Posts

म्युकर मयकोसिस(काली,पांढरी बुरशी)

June 12, 2021 | Blog | No Comments

घाबरू नका ,दक्षता घ्या! म्युक्आरमायकोसिस(काली बुरशी),या कॉविड19 च्या नवीन लाटेत आलेल्या आजाराबद्दल आपणास थोडीफार माहिती झाली असेलच,नुकताच कॉविड…